Akkerbouw Veehouderij
Fruitteelt
Vollegrondsgroente
Groenvoorziening
Ongediertebestrijding

Organische meststoffen

Wesemael staat voor duurzaamheid. Dit geldt ook voor uw grond. Als uw grond het af laat weten, zult u geen goede opbrengsten krijgen. De laatste tijd komt vaker naar voren dat de bodem en de activiteit in de bodem bepalend is voor de opbrengst van uw gewas. Hierbij spelen een aantal zaken een belangrijke rol. 

Daarom heeft de Van Wesemael Groep besloten om de organische mestkorrel Fertiplus van Ferm O Feed in hun pakket op te nemen. Deze mestkorrel is een ecologisch en hygienisch verantwoorde organische mestkorrel. Het organisch materiaal bestaat grotendeels uit humuszuurstructuren die de in de grond aanwezige mineralen deblokkeren. Hierdoor komen mineralen geleidelijk beschikbaar voor opname door de wortels van planten. Een juiste bemesting met deze organische mestkorrels voorkomt gedurende het groeiseizoen gebrekverschijnselen in het gewas. Door dit positieve effect wordt aanzienlijk op minerale meststoffen bespaard. Minder gebruik van minerale meststoffen is goed voor het milieu en gaat verzouting van de landbouwgrond tegen.

Naast deze voordelen leidt het gebruik van organische mestkorrels tot een verhoging van de microbiologische activiteit in de grond. De organische stoffen in de mestkorrels worden door het bodemleven afgebroken tot humuszuren en aminozuren. Dit proces vereist zuurstof en trekt dus lucht aan, waardoor de grond luchtiger en sponziger wordt. Lucht in de grond is voor een plant net zo belangrijk als water en mineralen. Bovendien voorkomt een sponzige grond verstikking van de wortels.

Wij voeren twee soorten organische mestkorrels.

De Fertiplus lijn:
  • Fertiplus 4-2-10
  • Fertiplus 4-3-3
  • Fertiplus 8-3-3

De Fertipluslijn bestaat uit gedroogde, gecomposteerde kippenmest eventueel aangevuld met een organische fosfaat of kali.

De Topmix lijn:
  • Topmix 8-5-8 (bio toepasbaar B meststof)
  • Topmix 6-8-10 (bio toepasbaar B meststof)
  • Topmix 12-1-0 (bio toepasbaar B meststof)
  • Topmix 4-10-2

De Topmix lijn bestaat uit gedroogde, gecomposteerde kippenmest, beendermeel, verenmeel, etc.

Terug naar de bovenkant van de website