Akkerbouw Veehouderij
Fruitteelt
Vollegrondsgroente
Groenvoorziening
Ongediertebestrijding

Zaaizaden

Wesemael levert zaaizaden voor verschillende gewassen in de akkerbouw en veehouderij. Zo leveren wij zaaizaad van tal van rassen zomer- en wintergranen, maïs, groenbemesters, uien en graszaden.

De juiste keuze

Ieder jaar presenteren wij diverse brochures om u zo goed mogelijk te adviseren. Deze brochures kunt u downloaden door onderstaand op de gewenste folder te klikken. Hiernaast staan onze adviseurs ook altijd voor u klaar met gepast advies over rassenkeuze. Wesemael levert de volgende zaaizaden:

GRASZADEN GRANEN GROENBEMESTERS MAÏS UIEN OVERIG

Graszaden

Wij hebben diverse soorten in ons assortiment o.a. raaigrassen, sportveld, gazons, weidemengsels, bermenmengsels en braakmengsels, paardenweidemengsels, Proterra en Soilcover.

Granen

In ons assortiment aan granen bevindt zich wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, rogge en triticale. Meer informatie over wintergraan is beschikbaar in onze Informatiefolder Wintergraan 2023-2024

Ieder jaar hebben wij een proefveld met een aantal verschillende tarwerassen. Op dit proefveld testen wij nieuwe rassen naast ‘oude’ en bekende rassen. Zo kunnen wij een goede vergelijking maken door middel van een opbrengstbepaling. Deze nieuwe rassen ontvangen wij van onze leveranciers.

Groenbemesters

Ons assortiment groenbemesters bestaat uit o.a. gele mosterd, bladrammenas, GLB-mengsels, Terralife groenbemesters, wikken en Japanse haver. Bekijk voor meer informatie over de groenbemesters onze Informatiefolder Groenbemesters 2023

Het gebruik van groenbemesters c.q. vanggewassen is verplicht na maïsteelt op zandgrond. Daarnaast zijn groenbemesters nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van de vergroening, hiervoor dient 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied te worden toegewezen. Hierin telt de weegfactor van een groenbemester mee, welke vaak afhankelijk is van de duur van de stand van de groenbemester. 

Maïs

Ieder jaar maken wij rassenlijsten (Rassenlijsten 2021) voor zeer vroege en vroege rassen snijmaïs, middenvroege en middenlate rassen snijmaïs, korrelmaïs en Corn Cob Mix. 

De maïsrassen kunnen aangeboden worden met standaardontsmetting (tegen bodemschimmels), standaard + Korit (met vogelafweer) en standaard + Force (insecticide tegen bodeminsecten).

Uien

Wij hebben vroege, middelvroege en late gele zaaiuien in ons assortiment. Bovendien hebben wij een aantal rassen rode zaaiuien in ons assortiment. Alle rassen zijn ontsmet met fungicide tegen kiemschimmels. Bekijk de Informatiefolder Zaaiuien 2021 voor meer informatie.

Indien u geprimed zaad gebruikt, is voldoende vochtvoorziening van belang. Dit betekent een goede aansluiting met de vochtige ondergrond of de mogelijkheid om te kunnen beregenen. 

Overig:
  • Koolzaad
  • Voederbieten
  • Wortelen
  • Blauwmaanzaad

Terug naar de bovenkant van de website