Akkerbouw Veehouderij
Fruitteelt
Vollegrondsgroente
Groenvoorziening
Ongediertebestrijding

Grond- en bladanalyse

Grond- en/of bladanalyse geeft inzicht in de toestand van de bodem of het gewas. Het is daarmee een goed uitgangspunt voor het opstellen van een bemestingsplan. Indien u een analyse wenst, kunt u het monster zelf nemen of dit aan ons uitbesteden.

Analyse

Wilt u de analyse door ons laten uitvoeren? Meld u hier eenvoudig aan of stuur een mail naar info@wesemael.nl. Wij verzorgen alle typen monstername: mineralen, pH, spoorelementen, aaltjes en residu. Op basis van de analyseresultaten geven wij u bemestingsadvies.

Bemestingsplan

Samen een bemestingsplan maken, deze service bieden wij aan onze klanten. Een bemestingsplan is een planning voor het gebruik van dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen resulterend in een optimale bemesting. Deze planning heeft twee doelen: bewust bemesten en voldoen aan de wettelijke gebruiksnormen. Het is van belang om te weten wat de wettelijke gebruiksnormen betekenen voor de bemesting en de aan- en afvoer van dierlijke mest. Samen met onze klanten maken wij een planning per perceel en per gewas aan de hand van de wettelijke gebruiksnormen, een grondanalyse en de behoefte van het gewas. Bent u klant en wenst u een bemestingsplan? Neem contact op met uw adviseur voor de mogelijkheden. 

 

Terug naar de bovenkant van de website