Akkerbouw Veehouderij
Fruitteelt
Vollegrondsgroente
Groenvoorziening
Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding

Informatie knaagdierbeheersing 2024

De meeste agrarische bedrijven (akkerbouw, veehouderij en fruitteelt) zorgden in het verleden zelf voor bestrijding van ratten en muizen. Nu de regels veranderen per 1 januari 2023 komen er voor u veel administratieve verplichtingen en kosten bij als u met chemische middelen (rodenticiden) wilt blijven werken:

  • Het volgen van een opleiding knaagdierbeheersing voor eigen agrarische bedrijf;
  • U of uw medewerker slaagt voor het examen vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA (= Integrated Pest Management - Knaagdierbestrijding Agrarische Bedrijven). Vanaf 1 januari 2023 is er geen onderscheid meer tussen het gebruik binnen of buiten bedrijfsgebouwen. U heeft voor beide gevallen de nieuwe licentie IPM-KBA nodig (5 jaar geldig), kosten ongeveer € 235,-, bij voldoende aanmeldingen. U kunt zich opgeven voor regio Zuid bij Max de Cock (max@wesemael.nl) en regio Midden/ Noord bij Henny van den Berg (depotflevo@wesemael.nl );
  • Uw bedrijf dient gecertificeerd te worden voor knaagdierbeheersing. Verwezen wordt naar ipm2023.nl. Kosten eerste jaar van certificering ca. € 650,-;
  • Uw bedrijf dient geregistreerd te worden bij KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven), verwezen wordt naar kpmb.nl Kosten ca. € 55,- per jaar;
  • Jaarlijkse externe audit of uw bedrijf aan de voorwaarden blijft voldoen, kosten ca. € 575,- per jaar.

Gedurende een overgangstermijn mogen verpakkingen waarop de nieuwe regels nog niet staan (oud etiket), nog worden verkocht tot 29 juni 2023. Deze verpakkingen mogen nog gebruikt worden tot 26 december 2023 (indien IPM-KBA licentie in bezit en bedrijf gecertificeerd).

Wesemael heeft bovenstaande erkenningen en kan u ontzorgen tegen lagere kosten.

 

Wesemael hanteert de volgende geïntegreerde aanpak. Dat betekent eerst voorkomen, dan genezen.

Er wordt aandacht besteed aan preventieve maatregelen en het bestrijdingsplan is gebaseerd op kennis van de te bestrijden soort (bruine rat, zwarte rat, huismuis, bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis).

 

Knaagdieren aanpakken in 4 stappen volgens IPM (Integrated Pest Management).

1ste stap: Monitoring: Voordat een bestrijdingsplan kan worden opgesteld, is het van belang om de omstandigheden in kaart te brengen. Hiervoor wordt een inventarisatie uitgevoerd.  Als knaagdieren of sporen worden aangetroffen, is het van belang om erachter te komen om wat voor te bestrijden soort het gaat. Dit wordt determineren genoemd. Er zijn 3 soorten sporen (aanwijzingen): uitwerpselen, de aangebrachte schade en schuilplaatsen.

2de stap: Habitat management: Het doel van het bepalen van een drempelwaarde is om per locatie te bepalen welke populatiegrootte van knaagdieren nog getolereerd wordt. De drempelwaarde wordt niet alleen gebruikt om te bepalen wanneer een bestrijding uitgevoerd moet worden, maar is ook van belang om te bepalen in hoeverre weringsmaatregelen getroffen moeten worden. Er zijn 3 groepen weringsmaatregelen: bouwkundige maatregelen (o.a. openingen niet breder dan 0,5 cm), hygiënische maatregelen (o.a. diervoeders onbereikbaar maken voor knaagdieren) en bedrijfsmatige maatregelen (o.a. houd opgeslagen materialen vrij van de wanden).

3de stap: Niet-chemische bestrijding: Als de knaagdierpopulatie schade dreigt te veroorzaken, zal ze verwijderd moeten worden. Voorbeelden van niet-chemische methoden: inloopvallen / klemmen. Het gebruik van lijmvallen is verboden.

4de stap: Chemische bestrijding: als niet-chemische bestrijding niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen rodenticiden worden ingezet. Belangrijk is dat concurrentievoedsel (o.a. maīskuilen) niet bereikbaar is.

Bij de bestrijding van knaagdieren is het éénmalig uitzetten van vallen of inzet van rodenticiden niet voldoende om effectief te zijn. Om er zeker van te zijn dat alle dieren bestreden zijn, zullen controles dagelijks of met een interval van een aantal dagen moeten worden uitgevoerd. Er wordt een logboek bijgehouden door de Wesemael-medewerker. Het logboek omvat alle bevindingen van de inventarisatie en controles worden hierin genoteerd. Om de kosten acceptabel te houden, wordt ook de hulp van u als klant gevraagd voor bovengenoemde controles.

De kosten zijn als volgt opgebouwd:

  • éénmalige kosten van 3 bedrijfsbezoeken, inclusief inventarisatie-gesprek, bijhouden van logboek, bepalen strategie, opstellen plan van aanpak, uitvoering en evaluatie: € 210,-, exclusief BTW;
  • bijkomende kosten (per bedrijf verschillend): aanschaf van inloopvallen, klemmen, (plastic) lokaaskistjes, inzet rodenticiden en aanvullende bedrijfsbezoeken.
Meer informatie?

Neem voor meer informatie omtrent onze diensten en/of onze producten of het plannen van een afspraak contact op met een van onze vestigingen.

Terug naar de bovenkant van de website