Akkerbouw Veehouderij
Fruitteelt
Vollegrondsgroente
Groenvoorziening
Ongediertebestrijding

Gewasbescherming & Meststoffen

Gewasbescherming

Gewasbescherming is een belangrijk aandachtspunt bij groenvoorziening. Met onze middelen en kennis kunnen wij uw groen gezond en onkruidvrij houden. Tevens signaleren wij een toenemende vraag naar gewasbescherming met het oog op duurzaamheid. Onze adviseurs delen graag hun kennis van ziekten, plagen en onkruiden in openbaar groen met u. Bovendien adviseren zij bij de keuze van gewasbeschermingsmiddelen en het juiste gebruik ervan. Door goed naar uw vraag te luisteren, komen wij tot een advies op maat.

Meststoffen

De juiste bemesting draagt bij aan optimale groei van een gazon, recreatieterrein of sportveld. Voordat u meststoffen gebruikt, is het belangrijk om te weten wat de bestaande voedingsstand en de bodemvruchtbaarheid van de grond is. Onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden. Ons assortiment bestaat uit diverse soorten vaste (korrel)meststoffen en vloeibare meststoffen. Tevens leveren wij organische meststoffen. Deze optimaliseren de groei van de plant en dragen bij aan het behoud van bodemvocht. Daarnaast bevorderen onze voedingsstoffen de groei van bodemorganismen in uw bodem.

Wij hebben onder andere Culterra en Fertiplus in ons assortiment:

Culterra

Culterra 10-4-6 NPK is een samengestelde organische meststof. De meststof kan in de hele tuin worden toegepast. Dit mengsel bestaat uit dierlijke en plantaardige elementen. Culterra wordt door het bodemleven omgezet in belangrijke opneembare voedingsstoffen die geleidelijk vrijkomen. Dit resulteert in het behalen van een hoger rendement. 

Samenstelling van Culterra:
  • 10% stikstof (N)
  • 4% fosfaat (P2O5)
  • 6% kalium (K2O)
  • Minstens 45% organische stof
Fertiplus

Fertiplus is een ecologisch en organische mestkorrel. Fertiplus bestaat uit een hoge concentratie aan organische meststoffen. Deze stoffen komen langzaam vrij in de bodem en stimuleren het bodemleven en de wortelvorming. Door een bemesting uit te voeren, kunt u gebreksverschijnselen gedurende het seizoen voorkomen. 

Samenstelling van Fertiplus:
  • 4,2% stikstof (N)
  • 3,0% fosfor (P)
  • 2,8% kalium (K)
  • 9,0% calcium (Ca)
  • 1,0% magnesium (Mg)
  • 65% organische stof
Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent gewasbescherming en/of bemesting neem contact op met een van onze vestigingen.

Terug naar de bovenkant van de website