Akkerbouw Veehouderij
Fruitteelt
Vollegrondsgroente
Groenvoorziening
Ongediertebestrijding

Bezemactie Flevoland

Bezemactie Flevoland


Met de actie ‘Bezem door de middelenkast Flevoland 2021’ kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van niet-toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf. Alle agrariërs in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland kunnen meedoen! Wij steunen de ‘bezemactie’ en werken hier graag aan mee. Klanten van ons die zich hiervoor aanmelden, zullen wij bezoeken. Aanmelden kan tot en met 17 oktober 2021, via www.bezemdoordemiddelenkast.nl/flevoland
. Relevante informatie over deze actie leest u hieronder.

Deelname
De ‘bezemactie’ is bedoeld voor alle land- en tuinbouwbedrijven in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt: u kunt altijd meedoen! Wel is er ruimte voor maximaal 500 deelnemers, dus wees er snel bij! Deelname gaat op basis van volgorde van aanmelding. Als u zich aanmeldt als het maximale deelnemersaantal is bereikt, dan komt u op een reservelijst te staan. Te zijner tijd hoort u of u alsnog kunt deelnemen aan deze actie.

Looptijd
U kunt zich vanaf 20 juli t/m 17 oktober 2021 aanmelden voor de ‘bezemactie’. Adviseurs voeren vanaf half september t/m half november 2021 de bedrijfsbezoeken uit.

Hoe werkt het?
Binnen een maand na uw aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen. U kunt bij aanmelding uw voorkeur voor het bedrijf van uw vertrouwde adviseur aangeven. Tijdens het bedrijfsbezoek bekijkt u samen met de adviseur uw gewasbeschermingsmiddelenkast. Met behulp van de digitale CLM-bezemtool kan de adviseur, op basis van de toelatingsnummers die u voorleest, snel zien of de middelen zijn toegelaten of niet. Op de restanten van niet-toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmiddelen die u wilt laten afvoeren, plakt de adviseur stickers met het logo ‘Bezem door de middelenkast’. Zodoende is voor de chauffeur van de afvalinzamelaar duidelijk welke middelen afgevoerd moeten worden en welke niet.

Na afloop van het bedrijfsbezoek ontvangt u een zogenoemde ‘bezembon’ van de adviseur. Op deze bon staat de totaal af te voeren hoeveelheid middelen en de bon is uw deelnamebewijs aan de ‘bezemactie’. Let op! U kunt alleen gewasbeschermingsmiddelen laten afvoeren, dus geen biociden, meststoffen enzovoort.

Binnen twee maanden na het bedrijfsbezoek worden de restanten van gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar.

Organisatie
Het project ‘Bezem door de middelenkast Flevoland 2021’ wordt gefinancierd door Waterschap Zuiderzeeland. De ‘bezemactie’ wordt mede gefinancierd door Provincie Flevoland, Vitens en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, in deze verenigd via de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL).  Dit project is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water (ABW), dat de Flevolandse uitwerking is van het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Binnen het ABW werken LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland samen aan verbetering van de bodem- en waterkwaliteit voor een duurzame landbouw in Flevoland.

Meer informatie
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Kijk op www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel naar de CLM-bezemfoon op telefoonnummer 0345 - 470 761 (projectleider: Margot Veenenbos). U kunt ook een e-mail sturen naar: bezemflevoland@clm.nl.

Agenda

29
donderdag
augustus 2024
Uiendag 2024

Klant worden bij Wesemael

Wesemael helpt ondernemers bij het telen van een kwalitatief zo goed mogelijk én renderend gewas.

Klant worden

Terug naar de bovenkant van de website